Världsarv i Sverige

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett generellt uppdrag från regeringen att hantera världsarvsfrågor. Dessa myndigheters roll är bland annat att följa utvecklingen i världsarvsområdena och vid behov i första hand stödja länsstyrelserna.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket ansvarar också för att nominera lämpliga kultur- och naturmiljöer till Unescos världsarvslista. Världsarven i Sverige har olika ägare och förvaltare, både statliga och privata. 

Förvaltningen av världsarven sker i enlighet med den lagstiftning som gäller för annan fysisk miljö, främst plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen. Det finns ingen speciell lagstiftning för världsarven.

De flesta världsarv i Sverige har ett förvaltningsråd bestående av olika intressenter som samordnar och planerar arbetet.