Organisation

Världsarvet Grimeton Radiostation förvaltas av en stiftelse med TeliaSonera, Svenska staten genom länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun som stiftare.

Verksamheten är helt självfinansierad. Intäkterna härrör från uthyrning av antenner och radiosändare. Stiftelsen erhåller inga anslag från offentliga källor.