Världsarvet Grimeton

Grimetons radiostation upptogs år 2004 på UNESCO:s lista över världsarv. Svensk-amerikanen Ernst Alexandersson hade utvecklat en teknik för trådlös telegrafi som radiostationen i Grimeton kom att använda.

Idag är långvågssändaren med anropssignal SAQ, med sin alternator samt multipelantenn för långvåg, unik som den enda bevarade radiostationen från tiden innan det fanns radiorör för höga effekter, dvs. innan kortvågen tagit över.

Radiostationen Grimeton togs i drift 1924 för telegrafi med främst Amerika. Efter det första världskrigets brutna kabelförbindelser med omvärlden beslöt den svenska riksdagen år 1920 att på den svenska västkusten låta uppföra en så kallad storradiostation som med långvåg sände trådlös telegrafi. Avbrott i telegrafin ville man inte uppleva igen och förutsättningen var att vara oavhängig andra länders kabelnät. Under det andra världskriget 1939-1945 upplevde radiostationen därför en storhetstid, då den var Skandinaviens port mot omvärlden. Kabelförbindelserna hade återigen snabbt brutits av de krigförande nationerna, den trådlösa telegrafin var länken till världen.

Radiostationen Grimeton ingick i ett globalt nät av långvågsstationer, alla konstruerade av Ernst Alexanderson, och är idag den enda kvarvarande radiostationen i detta nätverk. Några gånger per år sänds ett telegram ut i etern och lyssnarna är många. Läs mer i Listening to Grimeton.